Μυοκτονία

Σκοπός της μυοκτονίας είναι:

  • Η καταπολέμηση των τρωκτικών και συγκεκριμένα των οικιακών ποντικών (Mus musculus), των αρουραίων των αγρών (Rattus norvegicus) και των αρουραίων της οροφής (Rattus rattus). Επιθυμητό αποτέλεσμα της καταπολέμησης είναι η πλήρης εξάλειψη των τρωκτικών.
  • Η υπόδειξη προς τους πελάτες προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εγκατάστασης τρωκτικών μέσα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων , οικιών, καθώς και η υπόδειξη επεμβάσεων βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της υποδομής.

Η Ε&ΜΥ εφαρμόζει μυοκτονία σε στεγασμένες αλλά και υπαίθριες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, όπως: επιχειρήσεις τροφίμων και μη, αποθήκες , βιομηχανίες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωράφια, οικόπεδα κλπ.

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος μυοκτονίας, σε κάθε χώρο, από το συνεργείο μας, ακολουθεί προκαθορισμένα στάδια με επεμβάσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πρόβλημα.