Επιγραμματικά οι δραστηριότητες της Ε&ΜΥ είναι:

  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απεντόμωσης και μυοκτονίας που συμπεριλαμβάνουν προτεινόμενα προληπτικά μέτρα , σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης φιλικές προς το περιβάλλον και ακίνδυνες για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα καθώς και σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης (φάκελος πελάτη)
  • Η απολύμανση χώρων και επιφανειών με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εγκεκριμένων απολυμαντικών σκευασμάτων.
  • Η σφράγιση και στεγανοποίηση χώρων για την απαγόρευση της εισόδου παρασίτων (Pest Proofing).
  • Η μελέτη, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP).
  • Η οργάνωση και τήρηση Φακέλων-Αρχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ΕΦΕΤ(Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων).
  • Η επιλογή και εγκατάσταση υψηλής ποιότητας εξοπλισμού: Συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων UV, φερομονικές παγίδες εντόμων, δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, ακίδες και δίκτυα απώθησης πτηνών, βιοακουστικά και οπτικά συστήματα απώθησης πτηνών.
  • Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η αναγόμωση πυροσβεστήρων.
  • Φακέλος πελατών (ταυτοποίηση ειδών, εκτίμηση πληθυσμών, μεθοδολογία , MSDS και εγκρίσεις βιοκτόνων, κατόψεις και σχεδιαγράμματα χώρων, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης κλπ)