Καλώς ήρθατε στoν διαδικτυακό τόπο της Ε&ΜΥ: Εφαρμογές & Μελέτες Υγιεινής

Απεντομώσεις / Μυοκτονίες / Εξειδικευμένες απεντομώσεις και απολυμάνσεις / Απωθήσεις πτηνών / Μελέτες HACCP και ISO / Συμβουλευτικές υπηρεσίες / Yγιεινή και Aσφάλεια σε επιχειρήσεις / Πυρασφάλεια / Εξοπλισμός υγειονομικής σημασίας και πυρασφάλειας

Προγράμματα Απεντόμωσης

Ο σχεδιασμός κάθε πρόγραμματος απεντόμωσης στηρίζεται στο τρίπτυχο πρόληψη – έλεγχος –καταπολέμηση και υλοποιείται από το εξειδικευμένο συνεργείο της Ε&ΜΥ με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και των ενδεδειγμένων βιοκτόνων καταπολέμησης για κατοικημένους χώρους και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Read More

Πρόγραμμα Μυοκτονίας

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος μυοκτονίας, σε κάθε χώρο, από το συνεργείο της Ε&ΜΥ, ακολουθεί προκαθορισμένα στάδια με επεμβάσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πρόβλημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 9314914 ή μέσω της σελίδας επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

Read More

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών

Στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι η διατήρηση του πληθυσμού των εντόμων και τρωκτικών σε όσο το δυνατόν χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα (Pest Control). Για αυτό το λόγο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι ένας συνδυασμός ποικίλων μεθόδων και εργασιών

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close