Απολύμανση χώρων

Η απολύμανση χώρων και αντικειμένων γίνεται για να καταπολεμήσουμε παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα και ιοί) και να παρεμποδίσουμε την εκδήλωση ασθενειών στον άνθρωπο.

Πολλές φορές η απολύμανση των χώρων συμπληρώνει το πρόγραμμα απεντόμωσης και μυοκτονίας που πραγματοποιείται σε αυτούς τους χώρους, καθώς τα έντομα και τα τρωκτικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο. Η διενέργεια απολύμανσης είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη σε δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών είναι μεγάλος.

Εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης διενεργούνται από τους τεχνικούς της Ε&ΜΥ με τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ.