Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες οροφής, δαπέδου, ξηράς κόνεως, διοξειδίου άνθρακα, αφρού κλπ. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση όλων των συσκευών που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

  • Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης και σε επαγγελματικούς χώρους.