Παγίδα για Βαδιστικά Έντομα (Blattella germanica)

Χάρτινη τροφοελκυστική παγίδα για την σύλληψη βαδιστικών εντόμων της γερμανικής κατσαρίδας (Blattella germanica).

Η Ε&ΜΥ διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία εντομοπαγίδων κατάλληλων για την ανίχνευση εντομολογικών προβλημάτων αλλά και για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση εντόμων στις περιπτώσεις όπου δε γίνεται απεντόμωση με καθολικό ψεκασμό.