Δολωματικός σταθμός

Οι δολωματικοί σταθμοί κατασκευάζονται κυρίως από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό και ανοξείδωτο μέταλλο. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Η χρήση τους είναι απαραίτητη καθώς:

  • Εξασφαλίζουν την προστασία του ποντικοκτόνου.
  • Μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος μυοκτονίας.
  • Συμβάλλουν στην τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Προστατεύουν τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα

Για την εφαρμογή ενός καλά σχεδιασμένου και αποτελεσματικού προγράμματος μυοκτονίας πλήρως εναρμονισμένου με την ολοκληρωμένη διαχείριση (IPM) και κατάλληλα προσαρμοσμένου στις δικές σας ανάγκες, η Ε&ΜΥ σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία δολωματικών σταθμών.