Για βιομηχανικούς χώρους

Τεχνικά Χαρακτιριστικά:

 • Υψηλή ασφάλεια IP65
 • Αντιεκρηκτική
 • Προστασία θράυσης λαμπτήρων
 • Διασφάλιση υψηλών απαιτήσεων υγιεινής & ασφάλειας χώρων παραγωγής τροφίμων
 • Μεγάλη αποτελεσματικότητα στην σύλληψη εντόμων

Η Ε&ΜΥ διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων κατάλληλων για διάφορους χώρους, επαγγελματικούς ή μη.

Στο πλαίσιο ενός καλοσχεδιασμένου προγράμματος απεντόμωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του δικού σας χώρου, η Ε&ΜΥ σας προτείνει εκείνες τις συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εντομοπαγίδων είναι:

 • Διαθέτουν ως μέσο σύλληψης κολλώδη επιφάνεια.

 • Φέρουν ειδικούς λαμπτήρες με προστασία θρυμματισμού.

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά HACCP και ISO.

 • Τοποθετούνται στην οροφή ή τον τοίχο.

 • Κατασκευάζονται από ανοξείδωτα υλικά.

 • Διαθέτουν υψηλής ποιότητας αναλώσιμα(κολλώδεις επιφάνειες, λαμπτήρες).