Ακίδες / Δίκτυ

Το σύστημα ακίδων και το ειδικό δίκτυ είναι μεταξύ των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων που παρεμποδίζουν την είσοδο των περιστεριών και τη δημιουργία φωλιών χωρίς να τα τραυματίζουν.

Ενώ όλοι μας γνωρίζουμε πόσο ζημιογόνα και επικίνδυνα για την υγεία μας είναι τα ποντίκια και κατανοούμε την αναγκαιότητα της μυοκτονίας, πολύ λιγότεροι ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έντονη παρουσία πουλιών στο χώρο μας.

Ειδικότερα τα περιστέρια, που εγκαταστάθηκαν σταδιακά στις πόλεις και έχουν πλέον προσαρμοστεί πλήρως στις συνθήκες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποτελούν μερικές φορές ένα σημαντικό παράγοντα δημιουργίας προβλημάτων για τον άνθρωπο μέσα στον αστικό ιστό. Τέτοια προβλήματα είναι η καταστροφή των χρωμάτων λόγω των οξέων που περιέχουν τα περιττώματά τους, η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο καθώς και η μεταφορά ψύλλων και ψειρών.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία περιστεριών εγκυμονεί ένα από τα παραπάνω προβλήματα, η Ε&ΜΥ σας προτείνει την εγκατάσταση συστήματος απώθησης πτηνών που να είναι αποτελεσματικό αλλά και ακίνδυνο για τα πτηνά, ανθεκτικό και διακριτικό.