• Αυτόματους πυροσβεστήρες,

  Ενεργοποιούνται μόνοι τους με την έναρξη της πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο ή στη δεξαμενή πετρελαίου. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση όλων των συσκευών που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

  • Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης και σε επαγγελματικούς χώρους.
 • Πυροσβεστήρες

  Πυροσβεστήρες οροφής, δαπέδου, ξηράς κόνεως, διοξειδίου άνθρακα, αφρού κλπ. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση όλων των συσκευών που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

  • Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης και σε επαγγελματικούς χώρους.

End of content

End of content