Απώθηση Ερπετών

Η απώθηση φιδιών, με τη χρήση απωθητικών σκευασμάτων, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (επιχειρήσεις, αποθήκες, βιομηχανίες, κατασκηνώσεις, εξοχικές κατοικίες, μονοκατοικίες, ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα κλπ.).

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί της Ε&ΜΥ είναι αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς τα ερπετά αποτελούν προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.