Απώθηση Πτηνών

Η εγκατάσταση συστημάτων απώθησης πουλιών μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγασμένες αλλά και υπαίθριες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, όπως επιχειρήσεις τροφίμων και μη, αποθήκες, βιομηχανίες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, πλατείες, μαρίνες, αεροδρόμια κλπ.
Αντιμετωπίζονται διάφορα είδη πουλιών. Ενδεικτικά αναφέρονται περιστέρια, σπουργίτια, γλάροι.
Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου και του προβλήματος που έχει, η Ε&ΜΥ αναλαμβάνει την εγκατάσταση των εξής συστημάτων ( ενδεικτικά ) :

  • Βιοακουστικά συστήματα Scarecrow
  • Συσκευές με δέσμες laser
  • Συστήματα ακίδων, ράβδων, σπιράλ κλπ.  Δεν σκοτώνουν, ούτε καν τραυματίζουν τα πουλιά.
  • Συστήματα ειδικών δικτύων

Με την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος όχι μόνο αποτρέπεται η παραμονή των πουλιών και η δημιουργία φωλιών, αλλά και η παρουσία τους στο χώρο. Έτσι οι επιφάνειες διατηρούνται καθαρές και απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.