ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση όλων των συσκευών που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων:

 

. Αυτόματους πυροσβεστήρες, που ενεργοποιούνται μόνοι τους με την έναρξη της πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο ή στη δεξαμενή πετρελαίου.

. Πυροσβεστήρες οροφής, δαπέδου, ξηράς κόνεως, διοξειδίου άνθρακα, αφρού κλπ.

. Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες.

. Τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης και σε επαγγελματικούς χώρους.

image035 image033 image031

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close