ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ

Ενώ όλοι μας γνωρίζουμε πόσο ζημιογόνα και επικίνδυνα για την υγεία μας είναι τα ποντίκια και κατανοούμε την αναγκαιότητα της μυοκτονίας, πολύ λιγότεροι ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έντονη παρουσία πουλιών στο χώρο μας.

Ειδικότερα τα περιστέρια, που εγκαταστάθηκαν σταδιακά στις πόλεις και έχουν πλέον προσαρμοστεί πλήρως στις συνθήκες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποτελούν μερικές φορές ένα σημαντικό παράγοντα δημιουργίας προβλημάτων για τον άνθρωπο μέσα στον αστικό ιστό. Τέτοια προβλήματα είναι η καταστροφή των χρωμάτων λόγω των οξέων που περιέχουν τα περιττώματά τους, η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο καθώς και η μεταφορά ψύλλων και ψειρών.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία περιστεριών εγκυμονεί ένα από τα παραπάνω προβλήματα, η Ε&ΜΥ σας προτείνει την εγκατάσταση συστήματος απώθησης πτηνών που να είναι αποτελεσματικό αλλά και ακίνδυνο για τα πτηνά, ανθεκτικό και διακριτικό.

ΑΚΙΔΕΣ                                  ΔΙΚΤΥ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ακίδες

image025

Δίκτυ

Το σύστημα ακίδων και το ειδικό δίκτυ είναι μεταξύ των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων που παρεμποδίζουν την είσοδο των περιστεριών και τη δημιουργία φωλιών χωρίς να τα τραυματίζουν.

Μία ακόμη λύση είναι η χρήση βιοακουστικών συστημάτων απώθησης πτηνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικούς χώρους , λιμάνια και αεροδρόμια.

SCARECROW

image027

Scarecrow

Βιοακουστικό σύστημα απώθησης πτηνών, κατάλληλο για αεροδρόμια, λιμάνια, εργοστάσια, αποθήκες, ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους κλπ.

ELECTRONIC BIRD SCARER

image029

ELECTRONIC BIRD SCARER

Βιοακουστικό σύστημα απώθησης πτηνών με κραυγές αρπακτικών, κατάλληλο για σχετικά μικρούς χώρους.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close