Φερομονική Παγίδα για Ephestia – Plodia

Η Φερομονική παγίδα διαθέτει μία ελκυστική ουσία (φερομόνη) η οποία έλκει τα λεπιδόπτερα αποθηκευμένων προϊόντων των γενών της  Ephestia sp. και  Plodia sp. Τοποθετείται κρεμασμένη σε ύψος περίπου 1.5 – 2 μ. Η φερομόνη πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 45-60 ημέρες διότι αδρανοποιείται.

Η Ε&ΜΥ διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία εντομοπαγίδων κατάλληλων για την ανίχνευση εντομολογικών προβλημάτων αλλά και για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση εντόμων στις περιπτώσεις όπου δε γίνεται απεντόμωση με καθολικό ψεκασμό.