Παγίδες από μέταλλο

Σε ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα απεντόμωσης και μυοκτονίας, όπου η πρόληψη αλλά και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας, η χρήση ειδικών παγίδων σύλληψης εντόμων και τρωκτικών κρίνεται απαραίτητη.

Στην Ε&ΜΥ σε κάθε ολοκληρωμένο σύστημα καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών τοποθετούμε σε σημεία ελέγχου παγίδες από μέταλλο με κολλώδεις επιφάνειες, κατάλληλες και για χώρους με υψηλή υγρασία.