Για εργαστήρια τροφίμων & κουζίνες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή ασφάλεια
  • Προστασία θράυσης λαμπτήρων
  • Διασφάλιση υψηλών απαιτήσεων υγιεινής & ασφάλειας χώρων παραγωγής & τροφίμων
  • Μεγάλη αποτελεσματικότητα στην σύλληψη εντόμων

Η Ε&ΜΥ διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων κατάλληλων για διάφορους χώρους, επαγγελματικούς ή μη.

Στο πλαίσιο ενός καλοσχεδιασμένου προγράμματος απεντόμωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του δικού σας χώρου, η Ε&ΜΥ σας προτείνει εκείνες τις συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εντομοπαγίδων είναι:

  • Διαθέτουν ως μέσο σύλληψης κολλώδη επιφάνεια.

  • Φέρουν ειδικούς λαμπτήρες με προστασία θρυμματισμού.

  • Πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά HACCP και ISO.

  • Τοποθετούνται στην οροφή ή τον τοίχο.

  • Κατασκευάζονται από ανοξείδωτα υλικά.

  • Διαθέτουν υψηλής ποιότητας αναλώσιμα(κολλώδεις επιφάνειες, λαμπτήρες).