Αυτόματους πυροσβεστήρες,

Ενεργοποιούνται μόνοι τους με την έναρξη της πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο ή στη δεξαμενή πετρελαίου. Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση όλων των συσκευών που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

  • Περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης και σε επαγγελματικούς χώρους.