• Δολωματικός σταθμός

    Οι δολωματικοί σταθμοί κατασκευάζονται κυρίως από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό και ανοξείδωτο μέταλλο. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Η χρήση τους είναι απαραίτητη καθώς:

    • Εξασφαλίζουν την προστασία του ποντικοκτόνου.
    • Μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος μυοκτονίας.
    • Συμβάλλουν στην τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
    • Προστατεύουν τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα

End of content

End of content