Μυοκτονία

Σκοπός της μυοκτονίας είναι:

  • Η καταπολέμηση των τρωκτικών και συγκεκριμένα των οικιακών ποντικών (Mus musculus), των αρουραίων των αγρών (Rattus norvegicus) και των αρουραίων της οροφής (Rattus rattus). Επιθυμητό αποτέλεσμα της καταπολέμησης είναι η πλήρης εξάλειψη των τρωκτικών.
  • Η υπόδειξη προς τους πελάτες προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εγκατάστασης τρωκτικών μέσα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων , οικιών, καθώς και η υπόδειξη επεμβάσεων βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της υποδομής.

Η Ε&ΜΥ εφαρμόζει μυοκτονία σε στεγασμένες αλλά και υπαίθριες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, όπως: επιχειρήσεις τροφίμων και μη, αποθήκες , βιομηχανίες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωράφια, οικόπεδα κλπ.

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος μυοκτονίας, σε κάθε χώρο, από το συνεργείο μας, ακολουθεί προκαθορισμένα στάδια με επεμβάσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πρόβλημα.

ypiresies_image008

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close