Απολύμανση χώρων

Η απολύμανση χώρων και αντικειμένων γίνεται για να καταπολεμήσουμε παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα και ιοί) και να παρεμποδίσουμε την εκδήλωση ασθενειών στον άνθρωπο.

Πολλές φορές η απολύμανση των χώρων συμπληρώνει το πρόγραμμα απεντόμωσης και μυοκτονίας που πραγματοποιείται σε αυτούς τους χώρους, καθώς τα έντομα και τα τρωκτικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο. Η διενέργεια απολύμανσης είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη σε δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών είναι μεγάλος.

Εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης διενεργούνται από τους τεχνικούς της Ε&ΜΥ με τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close