Υπηρεσίες

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Επιγραμματικά οι δραστηριότητες της Ε&ΜΥ είναι:

  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απεντόμωσης και μυοκτονίας που συμπεριλαμβάνουν προτεινόμενα προληπτικά μέτρα , σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης φιλικές προς το περιβάλλον και ακίνδυνες για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα καθώς και σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης (φάκελος πελάτη)
  • Η απολύμανση χώρων και επιφανειών με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εγκεκριμένων απολυμαντικών σκευασμάτων.
  • Η σφράγιση και στεγανοποίηση χώρων για την απαγόρευση της εισόδου παρασίτων (Pest Proofing).
  • Η μελέτη, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP).
  • Η οργάνωση και τήρηση Φακέλων-Αρχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ΕΦΕΤ(Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων).
  • Η επιλογή και εγκατάσταση υψηλής ποιότητας εξοπλισμού: Συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων UV, φερομονικές παγίδες εντόμων, δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, ακίδες και δίκτυα απώθησης πτηνών, βιοακουστικά και οπτικά συστήματα απώθησης πτηνών .
  • Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η αναγόμωση πυροσβεστήρων.
  • Φακέλος πελατών (ταυτοποίηση ειδών, εκτίμηση πληθυσμών, μεθοδολογία , MSDS και εγκρίσεις βιοκτόνων, κατόψεις και σχεδιαγράμματα χώρων, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης κλπ)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close