Επιμόρφωση Προσωπικού της Ε&ΜΥ

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού της Ε&ΜΥ είναι μια συνεχής διαδικασία που στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιμόρφωσης, οι τεχνικοί και όλο το προσωπικό της Ε&ΜΥ παρακολούθησαν την ημερίδα που διοργάνωσε με επιτυχία ο Σ.Α.Μ.Ε. (Σύνδεσμος Εταιρειών Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος) στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2015.

Ο τίτλος της ημερίδας ήταν: «Σεμινάριο Εκπαίδευσης Τεχνικών IPM”. Η πλούσια θεματολογία του σεμιναρίου περιστράφηκε γύρω από την ορθή εφαρμογή του IPM και τις απαιτήσεις του ISO 22000 από το IPM. Άλλα θέματα, που αναλύθηκαν διεξοδικά από τους εισηγητές, ήταν η ορθή αντιμετώπιση κουνουπιών, τερμιτών και τρωκτικών καθώς και ο νεφελωψεκασμός με  fogger.

Similar Posts